Ymgeiswyr ac asiantiaid yn etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Canllawiau ac adnoddau ar gyfer ymgeiswyr ac asiantiaid yn etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Mae Llywodraeth y DU wedi gosod deddfwriaeth i leihau nifer y llofnodwyr sydd eu hangen ar bob ymgeisydd ar gyfer rhai etholiadau. Rydym wedi diweddaru’r adnoddau a’r canllawiau ar y dudalen hon yn unol â hynny.

Canllawiau ac adnoddau ar gyfer ymgeiswyr ac asiantiaid yn etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Rydym wedi cyhoeddi canllawiau atodol i gefnogi ymgeiswyr ac asiantiaid sy’n cymryd rhan yn etholiadau mis Mai 2021 yn ystod pandemig y coronafeirws:

Mae'r canllawiau ar y dudalen hon yn cael eu diweddaru ar gyfer pleidleisiau. Os oes gennych unrhyw gwestiynnau, cysylltwch â'ch tîm lleol y Comisiwn os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Mae dogfen drosolwg yn rhoi cyfarwyddiadau i chi ar sut i ddefnyddio'r canllawiau a phwy sy'n gwneud beth yn yr etholiadau hyn.

Rhan 1

Allwch chi sefyll mewn etholiad?

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Qualifications for standing for election
 • Disqualifications from standing for election
Rhan 2a

Sefyll fel ymgeisydd annibynnol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Completing and submitting your nomination papers
 • Paying the deposit
 • What happens after the close of nominations?
 • Appointing your election agent and other agents
 • What happens if a candidate dies?
Rhan 2b

Sefyll fel ymgeisydd dros blaid

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Completing and submitting your nomination papers
 • Paying the deposit
 • What happens after the close of nominations?
 • Appointing your election agent and other agents
 • What happens if a candidate dies?
Rhan 4

Yr ymgyrch

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Campaigning dos and don'ts
 • Using the electoral register and absent voters' lists
 • Using schools and rooms for public meetings
 • Imprints on campaign publicity material
 • Polling day dos and don'ts
 • Reporting allegations of electoral malpractice
Rhan 6

Ar ôl cyhoeddi’r canlyniadau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Making the declaration of acceptance of office
 • Access to election paperwork
 • Submitting your spending returns and declarations
 • Questioning the result through an election petition