A oes unrhyw eithriadau i’r rheolau o ran nawdd?

Oes: 

  • Cost mynediad ar gyfer cynadleddau, cyfarfodydd, neu ddigwyddiadau eraill - er enghraifft tocynnau cynadleddau pleidiau neu gost mynediad ar gyfer mynychu digwyddiad a drefnir gan neu ar ran plaid, neu unigolyn neu sefydliad a reoleiddir.
  • Pris prynu unrhyw gyhoeddiadau 
  • Taliadau cyfraddau masnachol ar gyfer hysbysebion mewn cyhoeddiadau - ni fydd unrhyw symiau dros y gyfradd fasnachol yn cael eu heithrio a chânt eu hystyried yn rhodd os ydynt yn werth mwy na £500 (£50 ar gyfer ymgeisydd) 
  • Rhai taliadau ar gyfer stondinau mewn cynadleddau 

A yw pob math o hysbysebu wedi ei eithrio?

Nac ydynt. Mae’r eithriad ond yn gymwys at werth masnachol hysbysebion sy’n ymddangos mewn cyhoeddiadau. Er enghraifft, hysbysebion sy’n ymddangos mewn unrhyw gyhoeddiad sy’n nodi polisïau plaid, megis maniffesto cyn etholiad.

Dylai taliadau ar gyfer unrhyw fath arall o hysbysebu, megis baneri mewn digwyddiad neu hysbysebu digidol mewn digwyddiad rhithwir gael eu trin fel nawdd os ydynt yn helpu i fodloni cost y digwyddiad.

Nid yw taliadau hysbysebu nad ydynt yn bodloni cost digwyddiad neu gyhoeddiad mewn unrhyw ffordd yn cael eu hystyried yn nawdd. Er enghraifft, os ydych yn gwerthu gofod hysbysebu ar gyfer eich digwyddiad ar-lein heb fynd i unrhyw gostau uniongyrchol ar gyfer y digwyddiad.

Fodd bynnag, os yw rhywun yn talu mwy na gwerth masnachol hysbyseb, bydd y gwahaniaeth rhwng yr hyn a delir ganddynt a’r gwerth masnachol yn rhodd.

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Mai 2021