Beth yw nawdd?

Nawdd yw cefnogaeth a roddir i blaid wleidyddol, neu unigolyn neu sefydliad arall a reoleiddir, sy’n helpu bodloni costau’r canlynol:

  • unrhyw gynhadledd, cyfarfod neu ddigwyddiad arall (gan gynnwys cynadleddau neu ddigwyddiadau digidol)
  • paratoi, cynhyrchu, neu ddosbarthu cyhoeddiad (print neu ddigidol), neu 
  • unrhyw astudiaeth neu ymchwil.

Lle nad yw taliad yn gyfystyr â nawdd, gallai fod yn rhodd eto i gyd.

Diweddarwyd ddiwethaf: 10 Awst 2021