Cynadleddau pleidiau a stondinau cynadleddau

Mae nifer o bleidiau gwleidyddol yn cynnal cynadleddau trwy gydol y flwyddyn. Mae yna rai rheolau y dylai pleidiau fod yn ymwybodol ohonynt sy’n ymwneud â thaliadau a dderbynnir ganddynt tuag at eu cynadleddau. 

Mae rhai pleidiau gwleidyddol yn cynnig gofod i arddangoswyr ar gyfer stondinau cynhadledd. Mae Deddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 (PPERA) yn nodi bod y Comisiwn yn gosod “cyfradd uchaf” ac ni fydd llogi’r stondinau hyn yn cael ei ystyried yn nawdd hyd at y gyfradd honno. Mae’r Comisiwn wedi gosod cyfraddau uchaf ar gyfer stondinau cynhadledd ffisegol a stondinau cynhadledd digidol fel ei gilydd. 

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Mai 2021