Digwyddiadau ymylol, derbyniadau a chyfarfodydd

Mae rhai pleidiau gwleidyddol yn cynnal digwyddiadau ymylol a chyfarfodydd eraill yn eu cynadleddau plaid. Os ydych yn derbyn taliadau i gynnal y digwyddiadau hyn, bydd y taliadau hyn yn cyfrif fel nawdd.

Yn yr achos hwn, gellir ond derbyn taliadau sydd werth £500 a throsodd gan roddwyr a ganiateir. Dylid ystyried gwerth cyflawn y taliad a dderbyniwyd a’i drin fel nawdd, ac felly fel rhodd i’r blaid. Rhaid i’r blaid adrodd am hyn os yw’r swm a dderbynnir gennych oddi wrth un ffynhonnell dros y trothwyon adrodd ar gyfer rhoddion.

Am ragor o wybodaeth am y rheolau parthed adrodd am roddion a benthyciadau i bleidiau, gweler:

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Mai 2021