Pecynnau cynadleddau neu ddigwyddiadau

Gall rhai pleidiau, a sefydliadau eraill a reoleiddir, gynnig didyniadau cyffredinol pan fo pecyn eitemau mewn perthynas â digwyddiad yn cael eu prynu gyda’i gilydd, er enghraifft stondin cynhadledd, tocynnau mynediad, a seddi cinio.

Os ydych yn cynnig pecyn cynhadledd, bydd angen i chi ystyried pob rhan o’r pecyn i asesu p’un a yw’n adroddadwy.

Gallai rhai elfennau fod wedi eu heithrio, megis tâl mynediad, tra byddai elfennau eraill y pecyn, megis mathau o hysbysebu nad ydynt wedi eu heithrio, yn cael eu trin fel nawdd os ydynt yn helpu i fodloni costau’r digwyddiad.


 

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Mai 2021