Stondinau cynhadledd digidol

Os yw plaid wleidyddol yn cynnal cynhadledd ddigidol ac yn cynnwys gofod hyrwyddo byw ar y platfform ar-lein y mae’n ei ddefnyddio, gallai gael ei ystyried yn stondin cynhadledd ddigidol. Mae nodweddion arferol stondin cynhadledd ddigidol yn cynnwys y canlynol:

  • Rhaid bod y stondin ddigidol dim ond ar gael i’w llogi am hyd y gynhadledd ddigidol. 
  • Rhaid bod rhyw lefel o ryngweithio ‘amser real’ rhwng mynycheion a’r arddangoswr.
  • Rhaid iddi fod yn fyw.
  • Hysbyseb neu faner (neu rywbeth cyffelyb) ar y wefan neu’r platfform sy’n lletya (noder: ni fyddai hysbyseb ar wefan heb elfennau eraill yn stondin cynhadledd ddigidol ynddi ei hunan)

Nid oes angen trin taliadau hyd at £7,000 (ac eithrio TAW) ar gyfer stondin ddigidol fel nawdd neu unrhyw fath arall o rodd. 

Dylid trin unrhyw beth rydych yn ei dderbyn dros £7,000 (ac eithrio TAW) fel nawdd, ac felly fel rhodd i’r blaid. Rhaid i chi adrodd am y rhodd hon os yw’r swm a dderbynnir gennych oddi wrth un ffynhonnell dros y trothwy adrodd perthnasol.

Os ydych yn codi pris sy’n uwch na £7,000 (ac eithrio TAW) ar gyfer stondin ddigidol, rydym yn disgwyl i chi gadw cofnodion digonol i ddangos y trafodiad hwn. Mae hyn yn cynnwys manylion ynghylch y pris y gwnaethoch ei gymhwyso ati, a sut y gwnaethoch gyfrifo’r pris. Gallem ofyn i weld eich cofnodion at ddibenion sicrwydd.

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Mai 2021