Cynllun Cydraddoldeb 2014

Dyma'n cynllun cydraddoldeb ar gyfer Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon. Mae'n gosod sut yr ydym yn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth fel cyflogwr, trwy ein gwaith ar reoleiddio cyllid pleidiau ac etholiadau yn effeithiol a gosod safonau ar gyfer etholiadau a chofrestru etholiadol a gynhelir yn dda.

Mae'r cynllun yn nodi ein blaenoriaethau cydraddoldeb ac amrywiaeth ac yn cynnwys cynllun gweithredu sy'n dangos ein gweithgareddau cyfredol a'r gwaith arall y byddwn yn ei wneud i gyflawni ein blaenoriaethau.

Darllen ein cynllun cydraddoldeb (2014)

Ein datganiad polisi cyfleoedd cyfartal

Mae'r datganiad hwn yn grynodeb o sut yr ydym yn hyrwyddo cyfle cyfartal ar gyfer ein holl randdeiliaid.

Darllen ein datganiad polisi cyfleoedd cyfartal (PDF)

Safonau’r Iaith Gymraeg

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth ddwyieithog yng Nghymru. Mae pob aelod o staff yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth dwyieithog.

Os hoffech ddysgu mwy am ein hymrwymiad i'r Iaith Gymraeg a'n Safonau Iaith Gymraeg, cysylltwch â ni.

Dysgwch fwy am waith Comisiynydd y Gymraeg.

Polisi Cyflogi Cyn-Droseddwyr

Mae’r Comisiwn yn hyrwyddo cydraddoldeb cyfleoedd mewn modd rhagweithiol er mwyn ymgyrraedd at y gymysgedd orau o dalent, sgiliau, a photensial, a chroesawu ystod eang o ymgeiswyr, gan gynnwys y rheiny â chofnod troseddol.

Darllenwch ein Polisi Cyflogi Cyn-Droseddwyr am ragor o wybodaeth.

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 14 Medi 2020
Adolygiad nesaf: 16 Gorffennaf 2020