Overview of overseas voters

Lawrlwythwch yr adnoddau hyn a'n helpu i annog dinasyddion y DU sy'n byw dramor i gofrestru i bleidleisio yn etholiad cyffredinol y DU.

Rhannwch y rhain â'ch cysylltiadau a'ch rhwydweithiau i ledaenu'r neges.

Negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannwch y testun a awgrymir ar y cyfryngau cymdeithasol gyda'n delweddau difyr ac ysgogol – gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis delwedd o'r maint cywir ar gyfer Facebook, Twitter neu Instagram.

Cewch ddewis o bedair delwedd – beth am rannu pedair neges wahanol gan ddefnyddio pob delwedd er mwyn tynnu sylw?

Mae'r adnoddau ar gael yn Saesneg yn unig.

Testun ar gyfer blog/cylchlythyr

Gallwch lawrlwytho'r blog hwn a'i atgynhyrchu neu'i addasu ar gyfer eich cylchlythyrau neu'ch cyhoeddiadau eich hun.

Defnyddiwch y delweddau i hyrwyddo'r neges.

Mae'r adnoddau ar gael yn Saesneg yn unig.

Rhagor o wybodaeth am gofrestru fel dinesydd y DU sy'n byw dramor

Er mwyn cofrestru'n bleidleisiwr tramor, rhaid i ddinasyddion y DU fod wedi cofrestru i bleidleisio fel preswylydd yn y DU yn ystod y 15 mlynedd diwethaf. Os oedd pobl yn rhy ifanc i gofrestru pan wnaethant adael y DU, gallant gofrestru fel pleidleiswyr tramor o hyd os oedd eu rhiant neu warcheidwad wedi cofrestru i bleidleisio yn y DU yn ystod y 15 mlynedd diwethaf. Mae angen i bleidleiswyr tramor adnewyddu eu cofrestriad bob blwyddyn, felly os ydynt yn meddwl eu bod wedi cofrestru eisoes, mae'n bosibl nad ydynt mewn gwirionedd.

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru etholiad cyffredinol y DU 2019 yw 11.59pm ar 26 Tachwedd (GMT).

Wrth gofrestru, rydym yn annog pleidleiswyr tramor i wneud cais i bleidleisio trwy ddirprwy, gan benodi rhywun yn y DU i bleidleisio ar eu rhan. Rhaid i'r person a benodir yn ddirprwy fod wedi cofrestru i bleidleisio ac yn gymwys i bleidleisio yn yr etholiad. Gall y dirprwy bleidleisio ar ran y pleidleisiwr tramor yng ngorsaf bleidleisio'r pleidleisiwr tramor neu gall wneud cais i bleidleisio trwy'r post trwy gysylltu â swyddfa etholiadau pleidleiswyr tramor lle maent wedi'u cofrestru.

Y dyddiad cau ar gyfer pledileisio drwy ddirprwy ar gyfer etholiad cyffredinol y DU 2019 yw 5pm ar 4 Rhagfyr (GMT).

Rydym yn argymell bod pleidleiswyr tramor yn gwneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy gan y gall fod yn heriol iddynt wneud cais am bleidleisiau post, eu derbyn a'u dychwelyd mewn pryd i gael dweud eu dweud.

Cofrestrwch nawr a gwnewch gais am bleidlais drwy ddirprwy.

Diweddarwyd ddiwethaf: 22 Tachwedd 2019
Next review: 11 Medi 2020