Gwyliau

Mae ein cyflogeion yn dechrau gyda lwfans gwyliau blynyddol sy'n uwch na'r hyn sy'n ofynnol yn statudol. Mae hefyd yn codi dros amser.
 
Caiff pob cyflogai (llawn amser) lwfans o 27.5 o ddiwrnodau o wyliau blynyddol pan fydd yn dechrau gweithio yn ogystal â gwyliau cyhoeddus, gan godi dros amser i 30 o ddiwrnodau.
 

Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Mai 2021
Adolygiad nesaf: 22 Hydref 2020