Summary

Mae lefelau twyll etholiadol profedig yn y DU yn isel. Nid oes tystiolaeth o dwyll etholiadol ar raddfa fawr yn 2022. Yn y rhan fwyaf o achosion (93%), ni wnaeth yr heddlu gymryd camau pellach, neu cawsant eu datrys yn lleol drwy gyngor a roddwyd.