Cywirdeb a chyflawnrwydd cofrestrau etholwyr

Overview of measuring the accuracy and completeness of electoral registers

Rydym yn mesur ansawdd y cofrestrau etholwyr yn y DU. 

Mae cywirdeb yn golygu edrych ar nifer y cofnodion ffug ar y cofrestrau etholwyr ac mae cyflawnrwydd yn golygu mesur p'un a yw'r rhai sy'n gymwys i gofrestru wedi'u cynnwys ar y cofrestrau.