Social Statics

Ymgyrch "Croeso i'ch pleidlais"

Yn gynharach eleni, fe basiodd y Senedd ddeddf newydd arwyddocaol a adwaenir fel Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020. Un o’r newidiadau pwysig a gynhwyswyd yn y ddeddf hon oedd galluogi pobl 16 ac 17 oed, yn ogystal â dinasyddion tramor cymwys, i gofrestru a phleidleisio yng Nghymru am y tro cyntaf.

Dyma newid mawr i’n democratiaeth yng Nghymru, ac i amlygu hyn, rydym wedi lansio ymgyrch newydd o’r enw “Croeso i’ch pleidlais”. Yn fras, rydym am sicrhau bod y pleidleiswyr newydd hyn yn deall eu bod nhw nawr yn gallu cymryd rhan yn ein proses ddemocrataidd, ac eu bod deall sut i wneud hynny.

Bydd yr ymgyrchu yn weithredol tan yr hydref, ac fe fydd yn targedu’r grwpiau newydd hyn trwy hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol, gwefannau, a sianeli radio.

Bydd rhagor o waith rhwng nawr ac etholiadau’r Senedd fis Mai nesaf, gan gynnwys cyhoeddi adnoddau addysgol ac ymgyrch gyn-etholiad, i sicrhau bod pleidleiswyr yng Nghymru, gan gynnwys y rheiny sydd newydd eu rhyddfreinio, yn ymwybodol o’u hawliau a sut gallant gymryd rhan yn ein democratiaeth yn hyderus.

Isod mae atebion defnyddiol i rai cwestiynau y gallai fod gennych ynghylch yr ymgyrch hon, y newidiadau i’r etholfraint, a chofrestru i bleidleisio.

Questions

Sut gallwch gefnogi ein hymgyrch

Sut gallwch gefnogi ein hymgyrch

Lawrlwythwch ein hadnoddau Croeso i’ch pleidlais a’u rhannu â phobl yn eich rhwydweithiau i helpu i ledu’r gair ymysg y grwpiau hynny sydd newydd eu rhyddfreinio.

Rydym yn awyddus i weithio â chynifer o bartneriaid â phosib rhwng nawr ac etholiadau’r Senedd y flwyddyn nesaf, felly cysylltwch â ni os hoffech gymryd rhan.

Os ydych yn gymwys, cofrestrwch i bleidleisio ar-lein - mae’n gyflym ac yn rhwydd a bydd yn sicrhau eich bod yn gallu cymryd rhan yn yr etholiadau y flwyddyn nesaf. Edrychwn ymlaen at eich croesawu i’ch pleidlais!