Beth yw ymgyrchydd nad yw'n blaid?

Mae llawer o unigolion a sefydliadau yn ymgyrchu o gwmpas adeg etholiadau heb sefyll fel ymgeiswyr eu hunain. Galwn y rhain yn ‘ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau’.

Mae ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yn hanfodol i ddemocratiaeth iach ac, fel cymdeithas, mae'n rhaid i ni annog eu cyfranogiad gweithredol, gan 43gynnwys yn ystod etholiadau.

Mewn llawer o achosion, ni chaiff y gwariant ar ymgyrchoedd a gweithgareddau eu rheoleiddio.

Fodd bynnag, er bod cryn wariant ar ymgyrchu, mae yna reolau y mae'n rhaid i ymgyrchwyr eu dilyn er mwyn sicrhau eu bod yn darparu tryloywder i bleidleiswyr o ran cyllid eu hymgyrch. Ni sy'n rheoleiddio cydymffurfiaeth â'r rheolau hynny.

I bwy mae'r canllawiau hyn?

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer pawb sy'n gwario symiau sylweddol o arian ar ymgyrchoedd sy'n seiliedig ar faterion, y mae angen iddynt weithio allan a yw eu gwariant yr ymgyrchoedd yn cael ei reoleiddio.