Home Page

Croeso i’r Comisiwn Etholiadol

Y Comisiwn Etholiadol yw’r corff annibynnol sy’n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd  yn y system etholiadol a sicrhau ei huniondeb.

Darganfod rhagor