Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Fformatau amgen

Dylai pawb allu cael gafael ar wybodaeth sy'n effeithio ar eu bywydau bob dydd a'i deall.

Efallai y bydd rhai pobl eisiau gwybodaeth mewn print bras neu Braille, tra bydd eraill eisiau gwybodaeth mewn fersiwn hawdd ei deall neu yn eu hiaith gyntaf.

Yma, cewch ragor o wybodaeth am sut y gallwn ddarparu gwybodaeth i chi.

Hawdd ei deall           

Print bras         

Sain                 

Rhagor o wybodaeth

Rydym yn ystyried pob cais am gyfieithiad a fformat amgen fesul achos.

Cysylltwch â ni yn publications@electoralcommission.org.uk.

Neu gallwch ein ffonio ar 020 7271 0500.

Dylai pawb allu cael gafael ar wybodaeth sy'n effeithio ar eu bywydau bob dydd a'i deall.

Efallai y bydd rhai pobl eisiau gwybodaeth mewn print bras neu Braille, tra bydd eraill eisiau gwybodaeth mewn fersiwn hawdd ei deall neu yn eu hiaith gyntaf.

Yma, cewch ragor o wybodaeth am sut y gallwn ddarparu gwybodaeth i chi.

Hawdd ei deall           

Print bras         

Sain                 

Rhagor o wybodaeth

Rydym yn ystyried pob cais am gyfieithiad a fformat amgen fesul achos.

Cysylltwch â ni yn publications@electoralcommission.org.uk.

Neu gallwch ein ffonio ar 020 7271 0500.

Hygyrchedd