Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cysylltwch â Ni

Os hoffech gysylltu â ni, llenwch y ffurflen isod. I'n helpu i brosesu eich ymholiad yn effeithio, llenwch bob maes gorfodol a chymaint o feysydd eraill â phosibl.

Manylion cyswllt ar gyfer ein swyddfeydd

Ymholiad ynghylch y gofrestr etholiadol neu gofrestru i bleidleisio?

Nid yw'r Comisiwn Etholiadol yn crynhoi nac yn cynnal y cofrestrau etholiadol.

Os hoffech weld ys ydych wedi'ch cofrestru, gwneud cais am ffurflenni cais papur, neu newid eich cyfeiriad ar y gofrestr etholiadol, mae angen i chi gysylltu â'r Swyddog Cofrestru Etholiadol yn eich cyngor lleol.

I gael eu manylion cyswllt ewch i wefan Dy bleidlais di neu ffoniwch 020 7271 0500.

Noder: Os nad ydych chi wedi derbyn eich cerdyn pleidleisio cyn etholiad cyffredinol Senedd y DU ddydd Iau 8 Mehefin, does dim ei angen arnoch i bleidleisio, cyn belled â'ch bod wedi cofrestru. Fodd bynnag, mae eich cerdyn pleidleisio yn cynnwys manylion eich gorsaf bleidleisio. Os nad ydych yn siŵr ble mae eich gorsaf bleidleisio, cysylltwch â'ch swyddfa cofrestru etholiadol lleol.

Cysylltwch â Ni

(*) Meysydd gofynnol

Field is required
Field is required
Field is required

Cysylltwch â Ni