Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cysylltwch â Ni

Yma mae manylion cyswllt ar gyfer cysylltu â ni.

Isod mae rhai cwestiynau cyffredin a phynciau y mae pobl yn cysylltu â ni yn eu cylch.

Os nad yw'ch cwestiwn wedi ei gynnwys isod, dewiswch 'Mae angen i fi ofyn cwestiwn'.

Sut ydw i’n cofrestru i bleidleisio?

Gallwch chi gofrestru i bleidleisio ar-lein yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.


Rwy wedi newid cyfeiriad, sut ydw i’n cofrestru yn fy nghartref newydd?

Os ydych wedi symud cartref yn ddiweddar, mae angen i chi gofrestru i bleidleisio yn eich cyfeiriad newydd.

Pan fyddwch yn gwneud hyn, gallwch roi manylion eich hen gyfeiriad fel rhan o'r broses. Byddwch yn cael eich tynnu oddi ar y gofrestr etholiadol ar gyfer eich hen gyfeiriad.

Gallwch gofrestru ar-lein yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.


Allwch chi gadarnhau os ydyw i wedi cofrestru i bleidleisio?

I gadarnhau os ydych art y gofrestr i bleidleisio rhaid i chi gysylltu â'ch cyngor lleol.

Caiff y gofrestr etholiadol ei rheoli'n lleol gan eich cyngor, felly byddan nhw'n gallu dweud wrthych os ydych ar y gofrestr.

Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich drwy fynd i dybleidlaisdi.co.uk.


Mae gennyf gwestiwn am gofrestru pleidiau neu gofrestru grwpiau eraill a reoleiddir

Anfonwch e-bost i partyreg@electoralcommission.org.uk a byddwn yn ymateb i'ch cwestiwn cyn gynted â phosibl. Os yw eich cwestiwn yn ymwneud â chofrestru pleidiau, gallwch ddod o hyd i ganllawiau ar ein gwefan.


Mae gennyf gwestiwn am gyllid gwleidyddol neu adroddiadau ariannol

Anfonwch e-bost i pef@electoralcommission.org.uk a byddwn yn ymateb i'ch cwestiwn cyn gynted â phosibl. Os yw eich cwestiwn yn ymwneud â chyllid pleidiau, gallwch ddod o hyd i ganllawiau ar ein gwefan.


Rwy’n ymgeisydd/asiant, gyda phwy ydw i’n cysylltu i ofyn cwestiwn ynghylch sefyll mewn etholiad?

I gael gwybodaeth am sefyll i’ch ethol, dylech gysylltu â thîm y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru.

E-bost: gwybodaeth@comisiwnetholiadol.org.uk
0333 103 1929


Sut ydw i’n cysylltu â swyddfa’r cyfryngau’r Comisiwn

Ar gyfer ymholiadau'r wasg a'r cyfryngau, cysylltwch â swyddfa'r wasg:

Ffôn: 020 7271 0704
E-bost: press@electoralcommission.org.uk


Mae angen i fi ofyn cwestiwn arall?

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich cwestiwn atom.

Ry'n ni'n delio gyda nifer fawr o e-byst. Byddwn yn ymateb cyn gynted â phosibl.

Er mwyn i ni eich helpu chi gyda'ch ymholiad, byddwn yn gofyn am fanylion cyswllt. Byddwn yn prosesu'r wybodaeth hon yn unol â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol a deddfwriaeth diogelu data'r Deyrnas Unedig. Mae'r manylion llawr ar gael yn ein hysbysiad preifatrwydd.

Neu gallwch ein ffonio ni ar 0333 103 1929.

(*) Meysydd gofynnol

Field is required
Field is required
Field is required

Cysylltwch â Ni