Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cysylltwch â Ni

Os hoffech gysylltu â ni, llenwch y ffurflen isod. I'n helpu i brosesu eich ymholiad yn effeithiol, llenwch bob maes gorfodol a chymaint o feysydd eraill â phosibl.

Manylion cyswllt ar gyfer ein swyddfeydd

Ymholiad ynghylch y gofrestr etholiadol neu gofrestru i bleidleisio?

Nid yw'r Comisiwn Etholiadol yn crynhoi nac yn cynnal y cofrestrau etholiadol.

Os hoffech weld a ydych wedi'ch cofrestru, gwneud cais am ffurflenni cais papur, neu newid eich cyfeiriad ar y gofrestr etholiadol, mae angen i chi gysylltu â'r Swyddog Cofrestru Etholiadol yn eich cyngor lleol.

I gael eu manylion cyswllt ewch i wefan Dy bleidlais di neu ffoniwch 020 7271 0500.

Cysylltwch â Ni

(*) Meysydd gofynnol

Field is required
Field is required
Field is required

Cysylltwch â Ni