Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Contact us

Yma mae manylion cyswllt ar gyfer cysylltu â ni.

Isod mae rhai cwestiynau cyffredin a phynciau y mae pobl yn cysylltu â ni yn eu cylch.

Os nad yw'ch cwestiwn wedi ei gynnwys isod, dewiswch 'Mae angen i fi ofyn cwestiwn'.

Rwyf am gofrestru i bleidleisio

Yng Nghymru, Lloegr a'r Alban gallwch gofrestru ar-lein yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Os ydych yng Ngogledd Iwerddon, dylech lawrlwytho ffurflen cofrestru o Swyddfa Etholiadol Gogledd Iwerddon.


Rwy wedi symud cartref, ychwanegwch fi at y gofrestr

Os ydych wedi symud cartref yn ddiweddar, mae angen i chi gofrestru i bleidleisio yn eich cyfeiriad newydd.

Pan fyddwch yn gwneud hyn, gallwch roi manylion eich hen gyfeiriad fel rhan o'r broses. Byddwch yn cael eich tynnu oddi ar y gofrestr etholiadol ar gyfer eich hen gyfeiriad.

Yng Nghymru, Lloegr a'r Alban gallwch gofrestru ar-lein yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Os ydych yng Ngogledd Iwerddon, dylech lawrlwytho ffurflen cofrestru o Swyddfa Etholiadol Gogledd Iwerddon.


Allwch chi gadarnhau os ydyw i wedi cofrestru i bleidleisio?

I gadarnhau os ydych art y gofrestr i bleidleisio rhaid i chi gysylltu â'ch cyngor lleol.

Caiff y gofrestr etholiadol ei rheoli'n lleol gan eich cyngor, felly byddan nhw'n gallu dweud wrthych os ydych ar y gofrestr.

Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich drwy fynd i dybleidlaisdi.co.uk.


Pleidiau gwleidyddol, ymgeiswyr ac asiantiaid

I gael gwybodaeth ar gofrestru plaid wleidyddol neu ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill ynghylch pleidiau gwleidyddol, ymgeiswyr neu asiantiaid, cysylltwch â'r llinell cyngor Cyllid Pleidiau ac Etholiadau:

Ffôn: 0333 103 1929
E-bost: pef@electoralcommission.org.uk


Y wasg a'r cyfryngau

Ar gyfer ymholiadau'r wasg a'r cyfryngau, cysylltwch â swyddfa'r wasg:

Ffôn: 020 7271 0704
E-bost: press@electoralcommission.org.uk


I need to ask a question

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich cwestiwn atom.

Ry'n ni'n delio gyda nifer fawr o e-byst. Byddwn yn ymateb cyn gynted â phosibl.

Nodwch nad ydym yn dal y gofrestr etholiadol, a gallwn ni ddim eich ychwanegu at y gofrestr.

Neu gallwch ein ffonio ni ar 020 7271 0500.

(*) Meysydd gofynnol

Field is required
Field is required
Field is required

Cysylltwch â Ni