Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ein swyddfeydd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion cyswllt holl swyddfeydd y Comisiwn Etholiadol. Cliciwch ar y dolenni i fynd yn syth at y manylion yr ydych yn chwilio amdanynt:

Ymholiad ynghylch y gofrestr etholiadol neu gofrestru i bleidleisio?

Nid yw'r Comisiwn Etholiadol yn crynhoi nac yn cynnal y cofrestrau etholiadol.

Os hoffech weld ys ydych wedi'ch cofrestru, gwneud cais am ffurflenni cais papur, neu newid eich cyfeiriad ar y gofrestr etholiadol, mae angen i chi gysylltu â'r Swyddog Cofrestru Etholiadol yn eich cyngor lleol.

I gael eu manylion cyswllt ewch i wefan Dy Bleidlais di neu ffoniwch 0333 103 1929.

Ymholiadau

Ymholiadau'r cyhoedd a gwybodaeth

Ffoniwch 0333 103 1928 neu cwblhewch y ffurflen ar ein tudalen cysylltu â ni. Neu gallwch ysgrifennu at y Comisiwn Etholiadol yn y cyfeiriad isod.

Pleidiau gwleidyddol, ymgeiswyr ac asiantiaid

I gael gwybodaeth ar gofrestru plaid wleidyddol neu ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill ynghylch pleidiau gwleidyddol, ymgeiswyr neu asiantiaid, cysylltwch â'r llinell cyngor Cyllid Pleidiau ac Etholiadau.
Ffôn: 0333 103 1928
E-bost: pef@electoralcommission.org.uk

Y wasg a'r cyfryngau

Ar gyfer ymholiadau'r wasg a'r cyfryngau, cysylltwch â swyddfa'r wasg:
Ffôn: 020 7271 0704
E-bost: press@electoralcommission.org.uk

Recriwtio a swyddi gwag yn y Comisiwn

Gweler y wybodaeth bresennol yma: Gweithio gyda ni neu ffoniwch 020 7271 0686.

Ein swyddfeydd

Prif swyddfa

3 Bunhill Row
London EC1Y 8YZ
Tel: 020 7271 0500 (switsfwrdd)

Am wybodaeth a cheisiadau: info@electoralcommission.org.uk

Gogledd Iwerddon

The Electoral Commission
Ground Floor, 4 Cromac Place
The Gasworks
Belfast BT7 2JB
Ffôn: 0333 103 1928
infonorthernireland@electoralcommission.org.uk

Yr Alban

The Electoral Commission
City Chambers
High Street
Edinburgh EH1 1YJ
Ffôn: 0333 103 1928
infoscotland@electoralcommission.org.uk

Cymru

Y Comisiwn Etholiadol
Tŷ'r Cwmnïau
Ffordd y Goron
Caerdydd CF14 3UZ

Ffôn: 0333 103 1929
gwybodaeth@comisiwnetholiadol.org.uk

Ymholiadau eraill

E-bostiwch webmaster@electoralcommission.org.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch, neu os ydych yn cael unrhyw broblemau gyda'r wefan hon.

E-bostiwch ithelpdesk@electoralcommission.org.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau technegol ynghylch, neu os ydych yn cael unrhyw broblemau gyda'r wefan hon.

Cysylltwch â Ni