Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Diogelu data

Mae’r dudalen hon yn esbonio’r Ddeddf Diogelu Data a sut i gyflwyno cais i ni.

Beth yw’r Ddeddf Diogelu Data?

Mae’r Ddeddf Diogelu Data 1998 yn gyfraith sy’n gofyn bod unrhyw sefydliad yn prosesu data personol ynghylch unigolion yn cydymffurfio gyda rhai mesurau diogelwch. Mae hefyd yn rhoi’r hawl i unigolion i gael mynediad at wybodaeth amdanyn nhw eu hunain. Mae rhai eithriadu i’r hawl hyn.

Pwy all wneud cais am wybodaeth bersonol?

Gall unrhyw un, unrhyw le yn y byd wneud cais am wybodaeth bersonol yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data. Does dim rhaid i chi fod yn ddinesydd yn y DU nac yn byw yn y DU i wneud cais am wybodaeth.

Ble galla i anfon ceisiadau?

Gellir anfon ymholiadau ynghylch sut yr ydym yn casglu gwybodaeth bersonol drwy’r post neu e-bost. Anfonwch eich ceisiadau i:

Joanne Crofton-Diggins
Rheolwr Gwybodaeth 
Y Comisiwn Etholiadaol
3 Bunhill Row
LlundainEC1Y 8YZ
JCrofton-Diggins@electoralcommission.org.uk

Faint o amser wnaiff hi gymryd i gael gwybodaeth?

Mae gennym ddyletswydd i ymateb i’ch cais yn brydlon, ac mewn unrhyw achos, o fewn 40 diwrnod calendr o dderbyn eich cais.

Diogelu data