Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Hawlfraint

Oni nodir yn wahanol, gallwch ddefnyddio ac ail-ddefnyddio'r wybodaeth sydd ar y wefan hon (heb gynnwys logos a darluniau) am ddim mewn unrhyw fformat neu ffurf yn unol â thelerau Trwydded Llywodraeth Agored v3.0

Wrth ddefnyddio'r wybodaeth hon yn unol â Thrwydded Llywodraeth Agored v3.0. cynhwyswch y priodoliad canlynol:
Y Comisiwn Etholiadol, enw'r adnodd gwybodaeth, dyddiad cyhoeddi neu ddyddiad y cafwyd mynediad.

Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynghylch defnyddio ac ail-ddefnyddio'r adnodd gwybodaeth at: info@electoralcommission.org.uk

Diogelu data