Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Lloegr

Nid yw’r dudalen hon yn berthnasol i Gymru, ac felly nid yw ar gael yn Gymraeg. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch ein Cynllun Iaith Gymraeg, cysylltwch ag Ymgynghorydd yr Iaith Gymraeg.


Our role

Our teams across England provide advice and guidance to professionals involved in the running of elections and electoral registration services and to candidates and agents standing for election in European, UK Parliamentary and local government elections.

We also monitor the performance of Returning Officers and Electoral Registration Officers through our Performance Standards frameworks and work with local authorities to improve performance where necessary.

Contact us

Contact details for our English regional teams are available on our contact page

Lloegr