Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Ein datganiad polisi cyfleoedd cyfartal

Mae'r datganiad hwn yn grynodeb o sut yr ydym yn hyrwyddo cyfle cyfartal ar gyfer ein holl randdeiliaid.

Cynllun Cydraddoldeb 2014

Dyma'n cynllun cydraddoldeb ar gyfer Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon. Mae'n gosod sut yr ydym yn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth fel cyflogwr, trwy ein gwaith ar reoleiddio cyllid pleidiau ac etholiadau yn effeithiol a gosod safonau ar gyfer etholiadau a chofrestru etholiadol a gynhelir yn dda.

Mae'r cynllun yn nodi ein blaenoriaethau cydraddoldeb ac amrywiaeth ac yn cynnwys cynllun gweithredu sy'n dangos ein gweithgareddau cyfredol a'r gwaith arall y byddwn yn ei wneud i gyflawni ein blaenoriaethau.

Safonau’r Gymraeg

Derbyniodd y Comisiwn hysbysiad cydymffurfio gan Gomisiynydd y Gymraeg ar 25 Gorffennaf 2016, mae’n cynnwys y safonau mae gofyn i ni gydymffurfio â nhw.

Darllen mwy am y Safonau y mae gofyn i ni gydymffurfio â nhw

Cydraddoldeb ac amrywiaeth