Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Sut alla i gael gwybodaeth ynghylch sefyll fel ymgeisydd?

Cyn etholiadau, rydym yn cyhoeddi gwybodaeth i ymgeiswyr ynghylch sefyll yn yr etholiad hwnnw. Gellir lawrlwytho'r wybodaeth hon o'n tudalen ymgeiswyr ac asiantiaid. Rydym hefyd wedi cynhyrchu nifer o daflenni ffeithiau i ymgeiswyr sy'n sefyll mewn gwahanol fathau o etholiadau, sy'n rhoi trosolwg o wybodaeth gan gynnwys cymwysterau a faint o ernes, os o gwbl, sydd ei angen.

Gellid cael y wybodaeth hon i gyd ar ein tudalen canllawiau ymgeiswyr ac asiantiaid.

Cwestiynau Cyffredin