Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Faint gall ymgeisydd wario mewn etholiad llywodraeth leol?

Mae faint gall ymgeisydd wario mewn etholiad llywodraeth leol yn dibynnu yn bennaf ar y nifer o etholwyr yn y ward. Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar ein tudalen ymgeiswyr ac asiantiaid.

Cwestiynau Cyffredin