Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Faint gall ymgeisydd wario mewn etholiad cyffredinol y DU?

Mae faint gall ymgeisydd ei wario mewn etholiad cyffredinol y DU yn dibynnu ar nifer o ffactorau - mae canllawiau ar gael ar y dudalen ymgeiswyr ac asiantiaid.

Cwestiynau Cyffredin