Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Oes cyfyngiadau ar faint ellir ei roi i blaid wleidyddol?

Does dim cyfyngiad, na chap, ar faint gall rhoddwr a ganiateir roi i blaid wleidyddol. Ond os yw'r rhoddwr yn un na chaniateir, ni allant roi mwy na £500. Gallwch ddarganfod mwy am roddion a benthyciadau i bleidiau gwleidyddol yma.

Cwestiynau Cyffredin