Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Pryd fydd fy manylion yn gyhoeddus os ydw i'n rhoi rhodd i blaid wleidyddol?

Os, dros flwyddyn galendr, eich bod chi'n rhoi cyfanswm o fwy na £7,500 i'r blaid ganolog, neu £1,500 i uned cyfrifo, bydd eich enw'n cael ei gyhoeddi ar ein cofrestr o roddion i bleidiau gwleidyddol. I gael rhagor o wybodaeth am sut y rheolau ar roddion a'r trothwyau gwahanol, ewch i'n tudalen rhoddion a benthyciadau i bleidiau gwleidyddol.

Cwestiynau Cyffredin