Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Alla i roi rhodd i blaid wleidyddol?

Dim ond rhai, yn bennaf rhoddwyr yn y DU all roi mwy na £500 i blaid wleidyddol. Gallwch gael mwy o wybodaeth am yr unigolion a'r sefydliadau sy'n rhoddwyr a ganiateir ar ein tudalen rhoddion a benthyciadau i bleidiau gwleidyddol.

Cwestiynau Cyffredin