Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Sut alla i wirio gwybodaeth ariannol am bleidiau gwleidyddol a sefydliadau gwleidyddol eraill?

Gallwch weld gwybodaeth ariannol fel rhoddion, benthyciadau, cyfrifon a gwariant mewn etholiadau gan ddefnyddio ein peiriant chwilio CPE ar-lein.

Cwestiynau Cyffredin