Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Sut alla i weld pa roddion mae plaid wleidyddol wedi derbyn ac adrodd?

Gallwch weld y rhoddion y mae pleidiau gwleidyddol wedi'u hadrodd i ni drwy ddefnyddio peiriant chwilio CPE ar-lein

Cwestiynau Cyffredin