Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Faint gall plaid wleidyddol wario mewn etholiad?

Mae hyn yn amrywio o etholiad i etholiad. Gwelwch ein tudalen ar wariant pleidiau gwleidyddol mewn etholiadau.

Cwestiynau Cyffredin