Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Rydym wedi cael rhodd, sut ydw i'n gwneud yn siŵr ein bod ni'n gallu ei dderbyn?

Mae nifer o wahanol ffyrdd o wirio os caniateir rhodd yn dibynnu ar ffynhonnell y rhodd. I gael rhagor o wybodaeth am sut i wirio os caniateir rhoddion ai peidio, ewch i'n tudalen canllawiau i bleidiau gwleidyddol.

Cwestiynau Cyffredin