Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ry'n ni wedi derbyn rhodd, beth ddylem ni wneud?

Mae'n rhaid i chi adrodd i ni am roddion o dros £7,500 i'r blaid ganolog, a £1,500 i uned cyfrifo. Maw rhagor o wybodaeth am y gofynion adrodd ar gyfer rhoddion i'w cael ar ein tudalen tudalen canllawiau i bleidiau gwleidyddol.

Cwestiynau Cyffredin