Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ble alla i gael rhestr o'r holl bleidiau gwleidyddol?

Gallwch weld rhestr lawn o'r holl bleidiau sydd wedi'u cofrestru gyda'r Comisiwn Etholiadau un ai ym Mhrydain Fawr neu yng Ngogledd Iwerddon gan ddefnyddio peiriant chwilio CPE ar-lein.

Cwestiynau Cyffredin