Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Faint alla i roi fel rhodd i AS?

Does dim cyfyngiad, na chap, ar faint gall rhoddwr a ganiateir roi i AS. I gael rhagor o wybodaeth ar y rheolau y mae'n rhaid i ASau eu dilyn, gwelwch ein canllawiau ar roddion a benthyciadau i Aelodau Seneddol: canllaw byr i ffynhonnellau a ganiateir ac adrodd.

Cwestiynau Cyffredin