Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Rwy'n AS - sut ydw i'n adrodd am rodd i'r Comisiwn?

Mae'n rhaid i chi adrodd am bob rhodd a benthyciad yr ydych yn eu derbyn i'r Cofrestrydd Buddion Ariannol Aelodau. Byddwn wedyn yn cyhoeddi unrhyw roddion neu fenthyciadau perthnasol. Ond mae'n rhaid i chi adrodd am unrhyw roddion nas caniateir yn uniongyrchol i ni.

Gwelwch ein canllawiau ar roddion a benthyciadau i Aelodau Seneddol: canllaw byr i ffynonellau a ganiateir ac adrodd (PDF).

Cwestiynau Cyffredin