Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Dydw i ddim yn siŵr os yw fy sefydliad yn gymdeithas aelodau - sut ydw i'n gwirio hyn?

Cymdeithas aelodau yw sefydliad nad yw'n blaid wleidyddol, ond ei fod yn cynnwys aelodau plaid wleidyddol yn unig neu yn bennaf. Os yw'r sefydliad yn bodloni'r maen prawf hwn, yna mae'n gymdeithas aelodau. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y rheolau ar gyfer cymdeithasau aelodau ar ein tudalen i unigolion eraill a reoleiddiwn.

Cwestiynau Cyffredin