Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Beth yw'r rheolau ynghylch cymdeithasau anghorfforedig? Sut ydw i'n gwybod os yw fy sefydliad yn un ai peidio?

Rydym yn darparu gwybodaeth ar y rheolau ar gyfer cymdeithasau anghorfforedig a dolenni i'ch cynorthwyo i benderfynu os yw'ch sefydliad yn gymdeithas anghorfforedig ar ein tudalen rhoddion i unigolion erial a reoleiddiwn.

Cwestiynau Cyffredin