Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

I think I need to register with you as a third party – how do I do this?

Mae angen i chi gofrestru gyda ni os ydych chi'n bwriadu gwario mwy na £ 10,000 yn ymgyrchu yn Lloegr neu ymgyrchu dros £ 5,000 yn yr Alban, Cymru neu Ogledd Iwerddon.

Gallwch ddod o hyd i arweiniad ar sut i gofrestru gyda ni ar ein canllaw i dudalen ymgyrchwyr nad ydynt yn bartïon.

Cwestiynau Cyffredin