Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

I would like to campaign at the next election – what are the rules on this?

You can find out about the spending rules for campaigning on the non-party campaigners page.

Cwestiynau Cyffredin