Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ydyw i'n gymwys i gael pleidlais bost?

Mae pleidleisio post ar gael ar gyfer pob etholiad yng Nghymru, Lloegr a'r Alban ar gais. Does dim rhaid i chi roi rheswm dros ofyn am bleidlais bost.

Gallwch wneud cais i bleidleisio drwy'r post ar gyfer etholiad penodol, cyfnod penodol o amser, neu ar gyfer holl etholiadau'r dyfodol. Gallwch hefyd bleidleisio drwy'r post os y byddwch i ffwrdd ar ddiwrnod y pleidleisio. Ond mae'n rhaid eich bod wedi'ch cofrestru i bleidleisio gyntaf. Ewch i www.fymhleidlaisi.co.uk i gael mwy o fanylion am gofrestru ac i lawrlwytho ffurflen gail pleidlais bost.

Mae trefniadau gwahanol yn berthnasol yng Ngogledd Iwerddon, a dim ond os ydych yn bodloni rhai meini prawf y gallwch gael pleidlais bost. Gallwch gael mwy o wybodaeth drwy gysylltu â Swyddfa Etholiadol Gogledd Iwerddon drwy ffonio 0800 4320 712 (rhadffôn) neu 028 9044 6688 os ydych yn ffonio o tu allan i'r DU

Cwestiynau Cyffredin