Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Alla i barhau i bleidleisio os ydw i'n symud tramor?

Gall dinasyddion Prydeinig sy'n byw tramor bleidleisio yn etholiadau Senedd y DU ac etholiadau Senedd Ewrop, ond ddim mewn etholiadau lleol nac etholiadau i gyrff datganoledig megis Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Senedd yr Alban neu Awdurdod Llundain Fwyaf.

Nid yw dinasyddion Prydeinig sydd wedi byw tramor am fwy na 15 mlynedd yn gymwys i gofrestru i bleidleisio yn etholiadau'r DU.

Os nad ydych yn siŵr os ydych wedi'ch cofrestru eisoes, cysylltwch â'ch swyddfa cofrestru etholiadol lleol.

Gallwch chi gofrestru i bleidleisio unrhyw bryd yn  gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Cwestiynau Cyffredin