Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Sut alla i ddod o hyd i hen ffrind neu berthynas?

Does dim cofrestr canolog o etholwyr, gan mai'r Swyddog Cofrestru Etholiadol sy'n cofrestru yn lleol ar gyfer pob cyngor lleol. Fodd bynnag, mae dwy gofrestr o etholwyr, y gofrestr lawn, sy'n cynnwys enwau'r rheiny sydd wedi'u cofrestru i bleidleisio ac sydd ar gael at ddibenion etholiadol a statudol cyfyngedig yn unig, a chofrestr ddiwygedig sydd ar werth i unrhyw un at unrhyw ddiben, sy'n cynnwys enwau'r rheiny sydd heb 'eithrio allan' o gynnwys eu manylion arnynt. Felly, mae'n bosibl chwilio'r gofrestr ddiwygedig gan ddefnyddio sefyliadau masnachol ar-lein, ond nid yw'n bodibl chwilio'r gofrestr lawn yn y modd yma, gan mai dim ond fel copi caled yn y swyddfeydd cofrestru etholiadol lleol y cyngor y mae modd eu gweld.

Yng Nogledd Iwerddon, y Swyddfa Etholiadol ar gyfer Gogledd Iwerddon sy'n dal y gofrestr lawn a diwygedig.

Cwestiynau Cyffredin