Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Sut ydw i'n gwneud cais am bleidlais bost?

Yng Nghymru, yr Alban a Lloegr, gallwch ddewis pleidleisio drwy'r post, os nad ydych yn gallu neu eisiau mynd i'ch gorsaf bleidleisio. Does dim rhaid i chi roi rheswm dros ofyn am bleidlais bost. Os hoffech wneud cais am bleidlais bost, gallwch lenwi'r ffurflen yn www.dybleidlaisdi.co.uk.

Cwestiynau Cyffredin