Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Sut ydw i'n newid fy nghyfeiriad ar y gofrestr etholiadol?

Os ydych wedi newid cyfeiriad ac angen diweddaru'ch manylion ar y gofrestr etholiadol, bydd angen i chi ailgofrestru yn eich cyfeiriad newydd. Gallwch chi wneud hyn ar-lein yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Cwestiynau Cyffredin