Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Sut ydw i'n gwirio'r gofrestr etholiadol?

Nid ydym yn gallu dweud wrthych p'un a ydych ar y gofrestr etholiadol ai peidio.

Cedwir y gofrestr yn eich swyddfa gofrestru lleol (yn gyffredinol, eich swyddfa cyngor lleol yng Nghymru a Lloegr, y Cyd-Bywllgor Gwerthuso yn yr Alban ac EONI yng Ngogledd Iwerddon), y dylech gysylltu â nhw os nad ydych yn siŵr os ydych ar y gofrestr neu os hoffech wirio manylion hyn.

Gallwch ddod o hyd i'w manylion ar ein gwefan fymhleidlaisi.co.uk, lle bydd hefyd ffurflenni cofrestru pleidleiwyr a ffurflenni cais ar gyfer pleidleisio drwy'r post ar gael i'w lawrlwytho.

Cwestiynau Cyffredin