Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Sut ydw i'n cofrestru i bleidleisio?

Mae cofrestru i bleidleisio yn syml. Gallwch gofrestru i bleidleisio unrhyw bryd yn ystod y flwyddyn.

Mae modd cofrestru i bleidleisio ar-lein yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Os nad ydych yn siŵr os ydych wedi'ch cofrestru eisoes, cysylltwch â'ch swyddfa cofrestru etholiadol lleol.

Ynghylch y gofrestr

Mae dwy fersiwn o'r gofrestr etholiadol - y gofrestr etholiadol a'r gofrestr agored. Bydd eich manylion yn ymddangos ar y fersiwn lawn, ond gallwch wahardd eich manylion o'r gofrestr agored trwy ddewis 'eithrio allan'. Defnyddir y gofrestr etholiadol ar gyfer etholiadau, rhwystro a chanfod trosedd, a gwirio ceisiadau am gredyd. Mae'r gofrestr agored ar gael ar werth yn gyffredinol a gellir ei ddefnyddio ar gyfer gweithgareddau masnachol megis marchnata.

Cwestiynau Cyffredin