Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Rwy'n fyfyriwr yn byw oddi cartref. Ble alla i gofrestru i bleidleisio?

Gellir cofrestru myfyriwr sydd â chyfeiriad cartref parhaol a chyfeiriad tymor yn y ddau gyfeiriad. Os ydynt wedi cofrestru i bleidleisio mewn dau ardal etholiadol wahanol, maent yn gymwys i bleidleisio mewn etholiadau lleol ar gyfer y ddau gynghorau lleol gwahanol. Fodd bynnag, mae'n drosedd pleidleisio ddwywaith mewn unrhyw etholiad. Gallai trosedd o'r fath olygu dirwy o hyd at £ 5,000.

Cwestiynau Cyffredin