Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Mae gen i genedligrwydd ddeuol. Ydy hyn yn effeithio ar fy hawl i bleidleisio?

Nid yw cael cenedligrwydd ddeuol yn effeithio'r rheolau sy'n llywodraethu cofrestru etholiadol. Mae person yn gymwys i gofrestru i bleidleisio i os ydynt yn bodloni'r meini prawf cenedligrwydd perthnasol.

Cwestiynau Cyffredin