Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Beth yw cofrestru etholiadol unigol?

Yn flaenorol, un person ymhob cartref oedd yn gyfrifol am gofrestru pawb oedd yn byw yn y cyfeiriad hwnnw.    Gyda chofrestru etholiadol unigol, mae gofyn i bob person gofrestru'n unigol yn hytrach nag yn ôl cartref.

Gyda Chofrestru Etholiadol Unigol, bydd angen i chi ddarparu 'gwybodaeth adnabod', fel eich dyddiad geni a rhif yswiriant gwladol, wrth wneud cais i gofrestru a bydd angen gwirio'ch cais cyn i chi gael eich ychwanegu at y gofrestr. Bydd unrhyw un sydd ddim yn gallu darparu'r wybodaeth hon yn gallu darparu ffurf arall o dystiolaeth o bwy ydyn nhw.

Cwestiynau Cyffredin